Bilgiler

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi – Online Thematic Journal of Turkic Studies, 2009-2014 yılları arasında 12 sayı yayınlanmıştır.

2009 Yıl 1 Sayı 1 Türk Kültüründe Av
2009 Yıl 1 Sayı 2 Türk Kültüründe Hakaret, Türk Kültüründe Terzilik
2010 Yıl 2 Sayı 1 Kültür Tarihimizde Yarış
2010 Yıl 2 Sayı 2 Kültür Tarihimizde Hamam
2011 Yıl 3 Sayı 1 Kültürümüzde Arıcılık, Kültürümüzde İntikam
2011 Yıl 3 Sayı 2 Kültürümüzde Kasaplık
2012 Yıl 4 Sayı 1 Kültürümüzde Toprak
2012 Yıl 4 Sayı 2 Kültürümüzde Tebdil-i Kıyafet, Kültürümüzde Marangozluk
2013 Yıl 5 Sayı 1 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler
2013 Yıl 5 Sayı 2 Kültürümüzde Yemin
2014 Yıl 6 Sayı 1 Kültürümüzde İsim, Kültürümüzde Hayvanlara Ağıt
2014 Yıl 6 Sayı 2 Kültürümüzde Efe


Makale yazım kuralları Style guideline
Dergi yayın ilkeleri Editorial


Editörler


Yayın Danışma Kurulu


Editorial Contact Information

Hilal Oytun Altun, Dr, Jagiellon Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, hilaloytun@gmail.com